ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-40-5 / 24.02.2021
 • Валиден от
  24.02.2021
 • Валиден до
  24.02.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС" ЕООД
ЕИК:
200390602
Лице с представителна власт:
ЯСЕН ПАВЛИНОВ ХАДЖИТОДОРОВ