ХАЧИМАН АРМЪР

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-76-5 / 19.05.2023
 • Валиден от
  19.05.2023
 • Валиден до
  19.05.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ХАЧИМАН АРМЪР" ЕООД
ЕИК:
207268259
Лице с представителна власт:
ИВАН МАРИАНОВ ДИМИТРОВ
Седалище:
7004 гр. Русе; ул. „Костур“ № 10; Вход 1; Ет. 3; Ап. 7; email: ivan@kidconsulting.eu
Адрес на управление:
7004 гр. Русе; ул. „Костур“ № 10; Вход 1; Ет. 3; Ап. 7; email: ivan@kidconsulting.eu