ХОЛДИНГ КИМКООП

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-57-5 / 05.08.2021
 • Валиден от
  05.08.2021
 • Валиден до
  05.08.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ХОЛДИНГ КИМКООП" ЕООД
ЕИК:
130531417
Лице с представителна власт:
ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ГЕОРГИЕВ и КАЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, заедно и поотделно