ХРОНЕКС

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-143-5 / 20.01.2021
 • Валиден от
  20.01.2021
 • Валиден до
  20.01.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ХРОНЕКС" ООД
ЕИК:
200023922
Лице с представителна власт:
Росен Калудов Панчелиев и Христо Владимиров Минков, поотделно