ШУТИНГ 360

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-140-5 / 27.02.2019
 • Валиден от
  27.02.2019
 • Валиден до
  27.02.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ШУТИНГ 360" ЕООД
ЕИК:
115819024
Лице с представителна власт:
АТАНАСКА КЪНЧЕВА ЦАНКОВА и СТЕФАН ИВАНОВ ЦАНКОВ, заедно и поотделно