АРМШИЛД

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-102-5 / 08.09.2023
 • Валиден от
  08.09.2023
 • Валиден до
  08.09.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АРМШИЛД" ЕООД
ЕИК:
205183130
Лице с представителна власт:
МАРИО ДАНЧЕВ ДИНЕВ
Седалище:
1616 гр. София; кв. Бояна; ул. Карамфил №44; Ап. 1;