ВАПТЕХ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-54-5 / 17.07.2023
 • Валиден от
  17.07.2023
 • Валиден до
  17.07.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ВАПТЕХ" ЕАД
ЕИК:
203000872
Лице с представителна власт:
Владимир Величков Попов, Александрос Вореопулос, Мариета Златкова Кръстева, Петко Георгиев Петков и Георги Жечев Жечев; Във всички случаи, включително за сделки на стойност до 1 500 000 евро Дружеството ще се представлява от Александрос Вореопулос и Георги Жечев Жечев заедно или от всеки един от двамата заедно с един от другите членове на УС. За сделки на стойност над 1 500 000 евро Дружеството ще се представлява от Александрос Вореопулос или Георги Жечев Жечев заедно с двама от другите членове на УС.
Седалище:
1404 София, бул. "България" № 51Б, Ет. 8
Адрес на управление:
1404 София, бул. "България" № 51Б, Ет. 8, тел.029841600, email: svetlozar.ivanov@vaptech.bg