ДЕФ КОРП

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-27-5 / 17.07.2023
 • Валиден от
  17.07.2023
 • Валиден до
  17.07.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ДЕФ КОРП" ЕООД
ЕИК:
206794886
Лице с представителна власт:
Янко Володиев Янков
Седалище:
4000 гр. Пловдив, бул. "Шести септември" №230 А, ет.1, офис 1
Адрес на управление:
4000 гр. Пловдив, бул. "Шести септември" №230 А, ет.1, офис 1, email: yanko.yankov@legalis.bg