ДИФЕНС ПРОДУКТС ЕНД СИСТЕМС

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-73-5 / 17.07.2023
 • Валиден от
  17.07.2023
 • Валиден до
  17.07.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ДИФЕНС ПРОДУКТС ЕНД СИСТЕМС" ООД
ЕИК:
207266870
Лице с представителна власт:
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
Седалище:
1000 гр. София, ул."Княз Борис I" № 51
Адрес на управление:
1000 гр. София, ул."Княз Борис I" № 51, тел. 029963204, email: info@bgdegroup.com
Адрес за кореспонденция:
1000 София, ул. "Шести септември" №34, ет.2, тел. 029963204, email: info@bgdegroup.com