ИНКОМ-94

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-96-5 / 08.09.2023
 • Валиден от
  08.09.2023
 • Валиден до
  08.09.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ИНКОМ-94" ЕООД
ЕИК:
831152925
Лице с представителна власт:
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЙОТОВ
Седалище:
1614 гр. София, кв. "Горна баня", ул. "758 - МА" № 9;
Адрес на управление:
1614 гр. София, кв. "Горна баня", ул. "758 - МА" № 9; тел. 024217636, email: incom94@mail.bg
Адрес за кореспонденция:
1303 София, бул. "Александър Стамболийски" №84, Бизнес сграда "URBAN MODEL", ет.9, тел. 024217636, email: incom94@mail.bg