КАРАШ ИНВЕСТ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-57-5/ 30.08.2022 Изм. №1/ 17.07.2023 / 17.07.2023
 • Валиден от
  17.07.2023
 • Валиден до
  30.08.2027
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"КАРАШ ИНВЕСТ" ЕООД
ЕИК:
204290663
Лице с представителна власт:
Петьо Атанасов Иванов
Седалище:
1784 София, бул. "Цариградско шосе"№ 121;
Адрес на управление:
1784 София, бул. "Цариградско шосе"№ 121; email: karash_invest@abv.bg
Адрес за кореспонденция:
1407 София, бул. "Джеймс Баучер" №76, ет.4, email: karash_invest@abv.bg