ТЕЛА

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-81-5 / 17.07.2023
 • Валиден от
  17.07.2023
 • Валиден до
  17.07.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ТЕЛА" ЕООД
ЕИК:
205105427
Лице с представителна власт:
ПЕТКО БОРИСОВ ВИРАНЕВ
Седалище:
1421 София, ул. "Розова долина" № 14, Ап. 12;
Адрес на управление:
1421 София, ул. "Розова долина" № 14, Ап. 12, тел. 029625029, email: petko.magnus@gmail.com