ТЕРАТОН

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-103-5 / 08.09.2023
 • Валиден от
  08.09.2023
 • Валиден до
  08.09.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ТЕРАТОН " ООД
ЕИК:
207457110
Лице с представителна власт:
ЕВГЕНИ СЕРГЕЕВ ГЕНЕВ и ДИМИТЪР ВАНЮШЕВ ДИМИТРОВ, заедно и поотделно