ТЕХ ТИССУС

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-70-5 / 17.07.2023
 • Валиден от
  17.07.2023
 • Валиден до
  17.07.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ТЕХ ТИССУС" ЕООД
ЕИК:
207249981
Лице с представителна власт:
Нацко Георгиев Нацков
Седалище:
3000 Враца, ул. "Лукашов" № 15, офис 15
Адрес на управление:
3000 Враца, ул. "Лукашов" № 15, офис 15, email: nnatskov@gmail.com