АРМТРЕКС

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-109-5 / 27.10.2023
 • Валиден от
  27.10.2023
 • Валиден до
  27.10.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АРМТРЕКС" ООД
ЕИК:
207456656
Лице с представителна власт:
ТОМИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЦОЛОВ
Седалище:
1407 гр. София, ул. "Емилиян Станев" № 2А; Вход Б; Ет. 5; Ап. 12;
Адрес на управление:
1407 гр. София, ул. "Емилиян Станев" № 2А; Вход Б; Ет. 5; Ап. 12; emai: s.kirov@abv.bg