ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-86-5 / 08.09.2023
 • Валиден от
  08.09.2023
 • Валиден до
  08.09.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД
ЕИК:
040463419
Лице с представителна власт:
ЕВГЕНИ СИМЕОНОВ ПАНЧЕВ
Седалище:
1164 гр. София; ул. "ДЖЕЙМС БАУЧЕР" № 2;
Адрес на управление:
1164 гр. София; ул. "ДЖЕЙМС БАУЧЕР" № 2; тел. 029634366, email: evgeni.panchev@draeger.com