ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-104-5 / 08.09.2023
 • Валиден от
  08.09.2023
 • Валиден до
  08.09.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД
ЕИК:
204232489
Лице с представителна власт:
Патрик Жоел Рьоне БЕРНАР
Седалище:
4202 с. Радиново; Индустриална зона, завод Латекоер;
Адрес на управление:
4202 с. Радиново; Индустриална зона, завод Латекоер; email: milen.chonchev@latecoere.aero