ОПТОКОЕЛЕКТРОН

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-101-5 / 27.10.2023
 • Валиден от
  27.10.2023
 • Валиден до
  27.10.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ОПТОКОЕЛЕКТРОН " АД
ЕИК:
207416843
Лице с представителна власт:
Иван Луков Гарчев и Боян Михайлов Гарчев, поотделно
Седалище:
4500 гр. Панагюрище; ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК Оптикоелектрон;
Адрес на управление:
4500 гр. Панагюрище; ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК Оптикоелектрон; email: boyan.garchev@opticoel.com