ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ПАУЪР

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-75-5 / 30.11.2023
 • Валиден от
  30.11.2023
 • Валиден до
  30.11.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ПАУЪР" ЕООД
ЕИК:
205354880
Лице с представителна власт:
Пламена Стоянова Грозева
Седалище:
1463 гр. София, бул. "Патриарх Евтимий" №49; ет. 6;
Адрес на управление:
1463 гр. София, бул. "Патриарх Евтимий" №49; ет. 6; email: bg.gep.office@gmail.com
Адрес за кореспонденция:
1000 София, ул. "Узунджовска" №12, офис 404