ЕМКО

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-151-5 / 25.01.2024
 • Валиден от
  25.01.2024
 • Валиден до
  25.01.2029
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ЕМКО" ООД
ЕИК:
040474262
Лице с представителна власт:
ЯВОР ДИМИТРОВ СТОЙКОВ
Седалище:
1784 София, бул. "Цариградско шосе"№ 121;
Адрес на управление:
1784 София, бул. "Цариградско шосе"№ 121; тел. 029633481, email: office@emcobg.com
Адрес за кореспонденция:
1407 София, бул. "Джеймс Баучер" №76, тел. 029633481, email: office@emcobg.com