ЙОТОВ И СИН

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-157-5 / 25.01.2024
 • Валиден от
  25.01.2024
 • Валиден до
  25.01.2029
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ЙОТОВ И СИН" ООД
ЕИК:
204482261
Лице с представителна власт:
ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ЙОТОВ
Седалище:
1303 София, бул. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 84, Бизнес сграда "UrbaModel"; Ет. 11;
Адрес на управление:
1303 София, бул. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 84, Бизнес сграда "UrbaModel"; Ет. 11; email: jotov@jotovandson.com