ТЕМПУС ЛИНК

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-1-5 / 25.01.2024
 • Валиден от
  25.01.2024
 • Валиден до
  25.01.2029
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ТЕМПУС ЛИНК" ЕООД
ЕИК:
200004673
Лице с представителна власт:
СТОЯН БОРИСЛАВОВ ХРИСТОВ
Седалище:
5300 Габрово; ул. "Христо Ботев" № 29; Ет. 9; Ап. 36;
Адрес на управление:
5300 Габрово; ул. "Христо Ботев" № 29; Ет. 9; Ап. 36; тел. 066805011, email: tempus_link@abv.bg