ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПАТРИОТ

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-7-5 / 25.01.2024
 • Валиден от
  25.01.2024
 • Валиден до
  25.01.2029
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПАТРИОТ" ООД
ЕИК:
207570987
Лице с представителна власт:
Тодор Стоянов Трифонов
Седалище:
1000 София, ул. "Граф Игнатиев" № 14; Ет. 1; Ап. 1;
Адрес на управление:
1000 София, ул. "Граф Игнатиев" № 14; Ет. 1; Ап. 1; тел. 029880000, email: tstrifonov@abv.bg